תקנון להגרלה "מחלקים לכם מד חום דיגיטלי מתנה"

בהשתתפותכם בהגרלה "מחלקים לכם מד חום דיגיטלי מתנה" מתאריך 28/05/20 הנכם מסכימים שקראתם והבנתם את תקנון ההגרלה.


תקופת המבצע

ההגרלה תערך בין התאריכים 28/05/20 עד לתאריך 13/06/20 (כולל)

בחירת הזוכה תבוצע באופן רנדומלי דרך האתר https://commentpicker.com לפי תנאי השתתפות המבצע

ההגרלה תערך ביום ראשון 14/06/20 ותוצאות ההגרלה יועלו לעמוד הפייסבוק של מפעיל ההגרלה (להלן: "פארם 24") בכתובת: https://www.facebook.com/BuyMaskCo .


תנאי השתתפות במבצע

זכאים להשתתף בהגרלה משתמשים אשר עשו לייק (like) לפוסט והגיבו לפוסט עם תיוג משתמש ע"י הסמן-@ ובחירת שמו של המשתמש הנוסף.

תיוגים לא תקינים לא ישתתפו בהגרלה.

במקרה והמשתתף הינו קטין, הוא מצהיר כי הוא בר רשות להשתתף בהגרלה.

על הזוכים בהגרלה להעביר למפעיל ההגרלה את פרטיו האיישים על מנת שהמפעיל יוכל לשלוח את הפרס לזוכים.

משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה.

כל משתמש יכול להגיב פעם אחת, כל תגובה ותיוג נוסף לא יחשבו וישתתפו בהגרלה.


תיאור ההגרלה והפרסים

הפרסים בהגרלה הינם 2 מדי חום דיגיטלים ללא מגע.

פירוט המוצר: https://bit.ly/2Wr97yg.

הפרסים ישלחו באמצעות חברת הפצה HFD בשירות EPOST ואיסוף החבילה תהיה מלוקר (תא אלקטרוני) או עסק קרוב לכתובתם. במהלך תקופת ההגרלה יתבקשו המשתתפים לעשות לייק לפוסט ולתייג משתמש נוסף שיזכה גם הוא במידה והמשתתף המגיב יזכה בהגרלה.ההגרלה ואופן ביצועה

הזוכה יבחר בצורה רנדומלית ע"י שימוש בשירות commentpicker.com אשר בוחר משתמש אחד רנדומלי מתוך המגיבים בפוסט בפייסבוק ובמידה והמשתמש תייג משתמש נוסף ועשה לייק לפוסט.

ההגרלה תצולם והתוצאות יעלו לעמוד הפייסבוק של מפעיל ההגרלה (להלן "פארם 24").


תוצאות ההגרלה

תוצאות ההגרלה יפורסמו בעמוד המפעיל בתאריך 14/06/20 (להלן: "מועד הפרסום") וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה לפייסבוק של הזוכה.

תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.